13.220.40

13.220.40
13.220.40 - Займистість і поведінка матеріалів та виробів під час горіння
ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) - Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой (Замінено ДСТУ IEC 60695-2-10:2009, ДСТУ IEC 60695-2-11:2009) з 2012-01-01
ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80) - Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем
ГОСТ 28913-91 (МЭК 829-88) - Материалы электроизоляционные твердые. Методы испытаний по оценке восприимчивости к зажиганию под воздействием тепловых источников в виде проволок, раскаленных электрическим током
ДСТУ 2487-94 (ГОСТ 26666.8-95) (ISO 6940:1984) - Хутро штучне трикотажне. Метод визначення займистості ворсової поверхні
ДСТУ 2910-94 (ГОСТ 30270-95) - Машини електричні обертові. Пожежна безпека. Методи експериментального визначення імовірності виникнення пожежі
ДСТУ 3855-99 - Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення
ДСТУ 3987-2000 (IEC 60695-2-4/0:1991) - Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/0. Методи випробувань полум'ям дифузійного та попередньо змішаного типів
ДСТУ 3988-2000 (IEC 60695-2-4/1:1991) - Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 4/1. Випробувальне полум'я попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт та настанови щодо його використання (Замінено на ДСТУ IEC 60695-11-2:2009) з 2012-01-01
ДСТУ 4043-2001 - Матеріали текстильні для штор та занавісок. Метод визначення характеристики горіння
ДСТУ 4126-2002 - Покриття текстильні для підлоги. Метод визначення характеристик горіння під впливом малопотужного джерела запалювання (ISO 6925:1982, NEQ)
ДСТУ 4144-2002/ГОСТ 31096-2003 - Матеріали текстильні для одягу і меблів. Методи визначення характеристик горіння (ISO 6940:1984; ISO 6941:1984; ISO 10047:1993, NEQ; ГОСТ 31096-2003, IDT)
ДСТУ 4155-2003 - Захист від пожеж. Матеріали текстильні. Метод випробовування на займистість (IMO-Res. A 471 (XII), NEQ)
ДСТУ 4237-3-10:2003 - Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-10. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Обладнання (IEC 60332-3-10:2000, MOD)
ДСТУ 4237-3-21:2004 - Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А F/R (IEC 60332-3 21:2000, MOD)
ДСТУ 4237-3-22:2004 - Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А (IEC 60332-3-22:2000, MOD)
ДСТУ 4237-3-23:2004 - Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3‑23. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія В (IEC 60332-3-23:2000, MOD)
ДСТУ 4237-3-24:2004 - Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія С (IEC 60332-3-24:2000, MOD)
ДСТУ 4237-3-25:2004 - Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-25. Випробування на поширення полум'я вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія D (IEC 60332-3-25:2000, MOD)
ДСТУ 4367-1:2004 - Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 1. Випробувальне устаткування (IEC 61034-1:1997, MOD)
ДСТУ 4367-2:2004 - Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги (IEC 61034-2:1997, MOD)
ДСТУ 4809:2007 - Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробовування
ДСТУ EN 71-2:2005 - Безпечність іграшок. Частина 2. Займистість (EN 71-2:2003, IDT)
ДСТУ EN 13274-4:2005 - Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 4. Випробування вогнем (EN 13274-4:2001, IDT)
ДСТУ EN 13773:2010 - Матеріали та вироби текстильні. Властивості горіння. Занавіски та штори. Схема класифікації (EN 13773:2003, IDT)
ДСТУ EN ISO 6940:2006 - Матеріали текстильні. Поводження під час горіння. Метод визначення легкості загоряння на вертикально орієнтованих зразках (EN ISO 6940:2004, IDT)
ДСТУ EN ISO 6941:2006 - Матеріали текстильні. Поводження під час горіння. Метод визначення здатності до поширювання полум'я на вертикально орієнтованих зразках (EN ISO 6941:2003, IDT)
ДСТУ IEC 60331-11:2008 - Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 11. Устатковання для випробування за температури полум'я не менше ніж 750°С (IEC 60331-11:1999, IDТ)
ДСТУ IEC 60331-12:2007 - Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 12. Устатковання для випробування за температури полум'я не менш ніж 830°С і механічного удару (IEC 60331-12:2002, IDT)
ДСТУ IEC 60331-21:2008 - Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 21. Методика випробування. Кабелі номінальною напругою до 0,6/1,0кВ включно (IEC 60331-21:1999, IDТ)
ДСТУ IEC 60331-23:2008 - Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 23. Методика випробування. Електричні кабелі для передавання даних (IEC 60331-23:1999, IDT)
ДСТУ IEC 60331-25:2007 - Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 25. Методика випробування. Волоконно-оптичні кабелі (IEC 60331-25:1999, IDT)
ДСТУ IEC 60331-31:2008 - Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 31. Методика випробування вогнем і механічним ударом. Кабелі номінальною напругою до 0,6/1,0 кВ включно (IEC 60331-31:2002, IDT)
ДСТУ IEC 60695-1-1-2002 - Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 1‑1. Настанови щодо оцінювання пожежної небезпеки. Загальні положення (IEC 60695-1-1:1999, IDT)
ДСТУ IEC 60695-2-2-2002 - Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 2. Випробування голчастим полум'ям (IEC 60695-2-2:1991, IDT)
ДСТУ IEC 60695-2-10:2009 - Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-10. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Устатковання і загальна процедура випробування (IEC 60695-2-10:2000, IDT) (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80)) Чиний з 2012-01-01
ДСТУ IEC 60695-2-11:2009 - Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючість (IEC 60695-2-11:2000, IDT) (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80)) Чиний з 2012-01-01
ДСТУ IEC 60695-2-12:2009 - Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-12. Методи випробування розжаренимнагрітим дротом. Випробування матеріалів на горючість (IEC 60695-2-12:2000, IDT) Чиний з 2012-01-01
ДСТУ IEC 60695-2-13:2009 - Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-13. Методи випробування розжаренимнагрітим дротом. Випробування матеріалів на займистість (IEC 60695-2-13:2000, IDT) (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 28913-91 (МЭК 829-88)) Чиний з 2012-01-01
ДСТУ IEC 60695-11-2:2009 - Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 11-2. Випробування полум'ям попередньо змішаного типу номінальною потужністю 1 кВт. Устатковання, перевірка відповідності технічним вимогам та настанови (IEC 60695-11-2:2003, IDT) — На заміну ДСТУ 3988-2000 (IEC 60695-2-4/1:1991) Чиний з 2012-01-01
ДСТУ IEC 60754-1-2002 - Випробування на гази, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів. Частина 1. Визначення кількості галогеноводнів (IEC 60754-1:1994, IDT)
ДСТУ IEC 60754-2:2006 - Випробування на гази, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів. Частина 2. Визначення ступеня кислотності газів вимірюванням водневого показника pH та питомої електропровідності (IEC 60754-2:1991, IDT)
ДСТУ ISO 340:2005 - Конвеєрні стрічки. Характеристики займистості лабораторні. Технічні вимоги та метод випробування (ISO 340:2004, IDT)
ДСТУ ISO 4880-2002/ГОСТ ИСО 4880-2002 - Матеріали текстильні. Характеристики горіння текстилю та текстильних виробів. Словник термінів (ISO 4880:1997, IDT; ГОСТ ИСО 4880-2002, IDT)
ДСТУ ISO/TR 9240:2004 - Вироби текстильні. Проектування одягу для зменшення ризику загоряння (ISO/TR 9240:1992, IDT)
ДСТУ ISO 12952-1-2003 - Текстиль. Характеристика горіння постільних предметів. Частина 1. Загальні методи випробування на займистість від тліючої сигарети (ISO 12952-1:1998, IDT)
ДСТУ ISO 12952-2-2003 - Текстиль. Характеристика горіння постільних предметів. Частина 2. Специфічні методи випробування на займистість від тліючої сигарети (ISO 12952-2:1998, IDT)
ДСТУ ISO 12952-3-2003 - Текстиль. Характеристика горіння постільних предметів. Частина 3. Загальні методи випробування на займистість від малого відкритого полум'я (ISO 12952-3:1998, IDT)
ДСТУ ISO 12952-4-2003 - Текстиль. Характеристика горіння постільних предметів. Частина 4. Специфічні методи випробування на займистість від малого відкритого полум'я (ISO 12952-4:1998, IDT)
—————
розділ 13.220 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "13.220.40" в других словарях:

 • 220 (число) — 220 двести двадцать 217 · 218 · 219 · 220 · 221 · 222 · 223 190 · 200 · 210 · 220 · 230 · 240 · 250 Факторизация: 2×2×5×11 Римская запись: CCXX Двоичное: 110111 …   Википедия

 • 220 (сингл) — «220» Сингл t.A.T.u. из альбома Весёлые улыбки Выпущен апрель 2008 Формат видеоклип Записан 2007 Жанр Поп музы …   Википедия

 • 220 Est 2401 a 2432 — 220 Est 2401 à 2432 Les Outrance série 8v numéros 2401 à 2432 sont des locomotives à vapeur construites dans les ateliers de la Compagnie des chemins de fer de l Est situés à Épernay de 1899 à 1900 et par la SACM à Belfort. Est 2401 2422 Epernay… …   Wikipédia en Français

 • 220-мм мортира образца 1932 года — 220 mm mozdierz wz. 32 (в Войске Польском), 220 mm M 28 (в югославской армии) …   Википедия

 • 220 (chanson) — 220 Single par t.A.T.u. extrait de l’album Vesiolyïe oulybki Sortie Avril 2008 Durée 3:10 Genre Electronica Format Single …   Wikipédia en Français

 • 220 av. J.-C. — 220 Années : 223 222 221   220  219 218 217 Décennies : 250 240 230   220  210 200 190 Siècles : IVe siècle …   Wikipédia en Français

 • 220 (number) — 220 ( two hundred [and] twenty ) is the natural number following 219 and preceding 221.In mathematicsIt is a composite number, with its divisors being 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 and 110, making it an amicable number with 284. [Bryan Bunch …   Wikipedia

 • 220. Division (Deutsches Kaiserreich) — 220. Division Aktiv 10. Januar 1917–22. Januar 1919 Land Deutsches Reich  Deutsches Reich …   Deutsch Wikipedia

 • (220) stephania — 220 Stephania pas de photo Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) Demi grand axe 351,234×106 km (2,348 ua) Aphél …   Wikipédia en Français

 • 220 Stephania — (220) Stephania 220 Stephania pas de photo Caractéristiques orbitales Époque 18 août 2005 (JJ 2453600.5) Demi grand axe 351,234×106 km (2,348 ua) Aphél …   Wikipédia en Français

 • 220 (Dvesti Dvadsat) — «220 (Dvesti Dvadsat)» Sencillo de t.A.T.u. del álbum Veseliye Ulybki Publicación 10 de mayo de 2008 Formato Single Grabación 2008 Género(s) …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»